Zmoremo – Spodbujanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije invalidov

Namen projekta Zmoremo je bil povečati ozaveščenost slovenske družbe o invalidnostih in pravicah invalidov, povečati dostopnost grajenega okolja in informacij za osebe z invalidnostjo ter jim zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti.

Predsednik RS na govorniškem odru ob zaključku projekta
Predsednik RS g. Borut Pahor na zaključni konferenci projekta Zmoremo

Projekt je bil financiran iz programa PROGRESS, koordinator projekta pa je bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.