Razvojno partnerstvo Enakovreden študij

Koordinator projekta je bila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. V okviru projekta smo pripravili številne publikacije o dostopnosti študija in dobrih praks na tem področju. Nekatere aktivnosti smo izvajali tudi na mednarodni ravni s partnerji iz Poljske in Nemčije.

Prva stran enega od priročnikov, ki so nastali v projektu Razvojno partnerstvo Enakovreden študij
V projektu smo pripravili številne priročnike

Projekt je bil delno financiran iz programa pobude EU Skupnosti Equal in delno iz proračuna Republike Slovenije.