Sipina – Storitev interaktivnega posredovanja informacij za uporabnike s posebnimi potrebami

V projektu SIPINA sta bili razviti dve aplikaciji, ki uporabnikom s posebnimi potrebami omogočata dostop do informacij: SIPINA Virtual in SIPINA E-bralnik. Nosilec projekta je bila Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM.

Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13.

Aplikacija Sipina Virtual
V okviru projekta Sipina smo razvili dve aplikaciji