HEAG – Higher Education Accessibility Guide

Projekt HEAG je koordinirala Evropska agencija za razvoj izobraževanja za ljudi s posebnimi potrebami. V okviru projekta so strokovnjaki iz vsake države članice EU razvili, posodobili in razširili spletno bazo Vodnik o dostopnosti visokega šolstva (HEAG – Higher Education Accessibility Guide). Baza je vsebovala informacije za študente, ki so želeli na študij v tujino. Projekt je bil financiran iz EU Lifelong Learning Programme.

Pri projektu Heag je nastal tudi vodič za študente z informacijami o dostopnosti študija
Pri projektu Heag je nastal tudi vodič za študente z informacijami o dostopnosti študija