StuDis – Razvijanje inkluzivnega visokega šolstva

Na Društvu študentov invalidov Slovenije smo koordinirali in vodili projekt StuDis, v katerem smo identificirali potrebe po razvoju dostopnejšega učnega in študijskega okolja ter kako izboljšati možnosti visokošolskega izobraževanja za študente s posebnimi potrebami. V projektu so sodelovale tudi štiri fakultete Univerze v Mariboru in sicer Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za strojništvo in Pravna fakulteta ter strokovnjak Alan Hurst iz Velike Britanije.

V projektu smo analizirali izkušnje in potrebe študentov s posebnimi potrebami, dostopnost in prilagajanje študija na posameznih fakultetah ter poznavanje potreb in možnosti prilagajanja študija študentom s posebnimi potrebami med akademskim osebjem Univerze v Mariboru. Na podlagi tega smo razvili gradiva za usposabljanje akademskega osebja za delo s študenti s posebnimi potrebami in izvedli usposabljanja na treh slovenskih univerzah, v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem.

Pasica projekta s povezavo na gradiva