Po kreativni poti – Detekcija, merjenje in analiza ovir za invalide

V okviru projekta smo ocenjevali dostopnost fakultet Univerze v Mariboru in del mesta Maribor za gibalno in senzorno ovirane študente. Nosilec projekta je bila Fakulteta za strojništvo UM, poleg našega društva je sodelovalo še podjetje Geodetka d.o.o. in 10 študentov različnih študijskih smeri. Projekt je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.