Na Društvu študentov invalidov Slovenije financiramo svoje delovanje preko različnih razpisov oziroma projektov.

Redne programe in delovanje društva financiramo s pridobivanjem sredstev pri Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO), Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Mestni občini Ljubljana (MOL), Mestni občini Maribor (MOM), Študentski organizaciji UL (ŠOULJ) in Študentski organizaciji UM (ŠOUM).

Da bi izboljšali študijske pogoje in kvaliteto življenja študentov s posebnimi potrebami, sodelujemo tudi v projektih z različnimi institucijami in organizacijami.

Na levi strani lahko najdete podrobnejše informacije o nekaterih projektih, ki smo jih izvajali.