Društvo študentov invalidov Slovenije je bilo ustanovljeno z namenom zagovarjanja interesov in posebnih potreb študentov s posebnimi potrebami ter izvajanja programov pomoči in drugih aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju položaja študentov s posebnimi potrebami na področju izobraževanja, bivanja in zaposlovanja.

(foto: redbubble.com)

Društvo ima dve pisarni, v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi 5 in v Mariboru na Koroški cesti 53 d. Za delovanje društva in svetovanje študentom skrbi pet zaposlenih v Ljubljani in dve zaposleni v Mariboru.

Trenutno je v društvo včlanjenih 212 študentov z različnimi vrstami posebnih potreb: gibalno ovirani, študentje z okvaro vida, sluha ali govora ter študentje s kronično ali napredujočo boleznijo ali specifičnimi učnimi težavami.

Postani član DŠIS
Izpolni Pristopno izjavo DŠIS in jo skupaj s skeniranim potrdilom o vpisu, ki ga dobiš na fakulteti, pošlji na info@dsis-drustvo.si.

Našim članom nudimo izobraževalne, kulturne, športne in družabne dejavnosti doma in v tujini, brezplačen prevoz s prilagojenimi vozili, brezplačno uporabo sodobne računalniške opreme z dostopom do interneta, brezplačno fotokopiranje in povečevanje študijske literature, prilagajanje študijske literature v slepim dostopne oblike ter svetovanje in pomoč pri vprašanjih v zvezi s študijskimi in življenjskimi razmerami.

V društvu zbiramo informacije o študijskih in življenjskih pogojih študentov s posebnimi potrebami, obveščamo študente in širšo javnost o življenju študentov s posebnimi potrebami ter vzpodbujamo spremembe v prid oseb z invalidnostjo. Ukvarjamo se tudi z zaposlitveno in stanovanjsko problematiko oseb z invalidnostjo.

Smo tudi izvajalci osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci in nudimo asistenco vsem upravičencem do asistence, ne le študentom.

Za izboljšanje položaja študentov s posebnimi potrebami se povezujemo s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.