Projekt na temo zaposlovanja invalidov, financiran v okviru programa Leonardo da Vinci. Skupaj z organizacijami iz Irske, Italije, Nemčije in Španije smo raziskovali zaposljivost invalidov na prostem trgu dela.

V okviru projekta smo razvili orodja in priporočila za delodajalce o zaposlovanju invalidov in izobraževali same invalide o veščinah iskanja zaposlitve ter kako prepoznajo svoje vrline, cilje in morebitne omejitve.