Na Društvu študentov invalidov Slovenije trenutno izvajamo projekt PRAVA SMER. S projektom želimo pomagati študentom s posebnimi potrebami in zaposlenim v visokem šolstvu, da bo študij na daljavo dostopen in prilagojen različnim potrebam študentov.

V okviru projekta smo na različne načine podprli tako študente s posebnimi potrebami kot zaposlene v visokem šolstvu.

Študente smo dnevno spodbujali z različnimi študijskimi namigi in motivacijskimi mislimi ter zgodbami, ki smo jih objavljali na Facebooku, prav tako pa smo pripravili nekaj smernic, ki jim lahko pomagajo v času študija na daljavo. Objavili smo jih pod zavihkom Študenti. Izvedli smo tudi nekaj spletnih srečanj, na katerih so študenti s posebnimi potrebami lahko razpravljali o prednostih in slabostih študija na daljavo in vlogi Društva študentov invalidov Slovenije.

Zaposlene v visokem šolstvu smo podprli predvsem s priporočili, ki smo jih tedensko pošiljali na e-naslove slovenskih visokošolskih institucij, pooblaščenim osebam za študente s posebnimi potrebami in ostalim zainteresiranim posameznikom. Nanašale so se na tri različna področja:

Tudi za zaposlene v visokem šolstvu smo izvedli spletne delavnice, kjer so dobili podrobnejše informacije o zagotavljanju dostopnega študija na daljavo in si med seboj izmenjali izkušnje.

logotip Active citizens fund Slovenija
“Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021”