MINVOS – ZNANJE ZA VSE, Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije

S projektom smo partnerji ustanovili Mrežo izobraževalnih NVO Minvos, s katero smo želeli prispevati k boljši povezanosti in razvoju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja.

Organizirali smo številne dogodke, srečanja, delavnice in oblikovali pobude za izboljšanje pogojev za nevladne organizacije. V okviru projekta smo izvedli tudi delavnice Izkušnja spreminja za vse štiri slovenske univerze in za nekatere občine.

Nosilec projekta je bila EIC Minerva, financiran pa je bil iz Evropskega socialnega sklada na Ministrstvu za javno upravo.