Youth Urban Action (Urbane mladinske dejavnosti) je projekt strateškega partnerstva na področju mladinskega dela.

Naše dejavnosti in zanimive objave lahko spremljate na blogu, spletni strani in Facebook strani projekta.

Namen projekta je izmenjava dobrih praks vključevanja mladih invalidov v mladinske projekte in dejavnosti v urbanem okolju. Poleg štirih partnerskih sestankov bomo izvedli še dva seminarja za mladinske delavce in eno mladinsko izmenjavo.

Mladinski seminar: Varna, Bolgarija (16. – 21. avgust 2021)

Na seminarju smo vsi partnerji predstavili dobre prakse na področju vključevanja invalidov in drugih marginaliziranih skupin v mladinsko delo in druge aktivnosti, ki jih izvajamo v organizacijah ter zasnovali načrt vključevanja invalidov v nadaljnje projektne aktivnosti.

Mladinski seminar: Ljubljana Slovenija (5. 11. junij 2022)

Drugi mladinski seminar bo zasnovan kot makeathon. Udeleženci bodo z uporabo te metode razvijali strategije vključevanja invalidov v aktivnosti za mlade v urbanih okoljih.  Nekatere od idej bodo uporabljene za izvedbo mladinske izmenjave v Španiji.

Mladinska izmenjava: Barcelona, Španija (4. – 10. september 2022)

Petdnevno dogajanje bo vključevalo različne dejavnosti za mlade v urbanem okolju, ki jih bodo pred samo izmenjavo načrtovali bodoči udeleženci iz vseh partnerskih organizacij.

Partnerji v projektu smo:

Creativi 108 iz Italije

Active Youth iz Litve

GESME iz Španije

AYPB iz Bolgarije

DŠIS iz Slovenije

Logotip projekta in logotipe Erasmus+ programa