Poleg podpore pri študiju je društvo aktivno tudi pri organiziranju in izvajanju raznih t.i. obštudijskih dejavnostih. Gre za aktivnosti s področja športa, rekreacije, druženja, pa tudi s področja neformalnega učenja, kjer organiziramo razne tečaje, delavnice ter druge oblike usposabljanj in izobraževanj. Zavedamo se, da formalna izobrazba že dolgo ni več zagotovilo za uspešen vstop na trg dela, pač pa so pomembna tudi neformalna znanja in praktične veščine, ki jih posameznik ne dobi znotraj rednega izobraževanja. Zato vzpodbujamo člane k aktivni participaciji na mnogih področjih.

Vsako leto organiziramo druženje članov na pikniku v Ljubljani in novoletno druženje ob koncu leta. V Mariboru se ob začetku študijskega leta člani družijo in spoznavanjo ob pizzah. Podrobnosti o ostalih obštudijskih dejavnostih društva pa najdete v zavihkih na levi strani.