Na Društvu študentov invalidov Slovenije smo že od svojih začetkov zelo mednarodno aktivni, saj smo preko študijskih obiskov v tujini spoznavali, kako nuditi ustrezno podporo študentom s posebnimi potrebami.

Zaradi izmenjave dobrih praks na področju študija in posebnim potreb, se udeležujemo mednarodnih seminarjev in konferenc. Sodelujemo tudi v več mednarodnih projektih.

Equality Summit v Parizu
Equality Summit v Parizu

Smo tudi eden od ustanovnih članov mreže Link (The Link Network), ki je bila ustanovljena leta 2008. Mreža združuje organizacije, izobraževalne institucije, strokovnjake s področja invalidnosti, akademike, študente in zainteresirane posameznike, ki si prizadevajo za popolno inkluzijo/vključenost na področju visokega šolstva. Vsaj enkrat letno organizira mreža Link v enem od evropskih mest mednarodno konferenco na temo visokega šolstva in posebnih potreb. Več o mreži si lahko preberete na povezavi.

Link konferenca na Irskem 2019
Konferenca mreže Link na Irskem 2019

Aktivni smo tudi v programu Erasmus +, kjer sodelujemo v mednarodnih projektih z evropskimi partnerji na področju visokega šolstva. Pred leti smo sodelovali tudi v projektu, ki je bil financiran v okviru programa Tempus. Več o projektih društva si lahko ogledate na povezavi.

Sestanek mreže Link
Sestanek mreže Link

V programu Erasmus + smo aktivni tudi v programih, ki so namenjeni mladim. Organizirali smo že več mednarodnih mladinskih izmenjav in aktivnosti v okviru Evropske solidarnostne enote. Podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Za dodatne informacije o mednarodnem sodelovanju ali projektnem sodelovanju vam je na voljo Alenka Gajšt na alenka@dsis-drustvo.si ali na 0590 432 45.