Od leta 2009 na Mestni občini Maribor deluje Svet invalidov, ki je posvetovalno telo župana. Ustanovljeno je bilo z namenom, da se okrepi sodelovanje invalidskih društev z različnimi mestnimi institucijami in službami.

Posvet Sveta invalidov o dostopnosti knjižnic
Posvet SIMOM o dostopnosti knjižnic (foto: dgnp)

V okviru Sveta invalidov MOM deluje tudi devet delovnih skupin. Naši strokovni sodelavki sodelujeta v štirih od teh. Alenka Gajšt je predsednica Delovne skupine za dostopnost in predsednica Delovne skupine za kulturo. Nataša Mauko Zimšek je predsednica Delovne skupine za zaposlovanje in Delovne skupine za področje zakonodaje, pravic in položaja invalidov v družbi.

V okviru delovnih skupin si z različnimi aktivnostmi prizadevata za izboljšanje položaja oseb z invalidnostjo v Mestni občini Maribor.

Posvet SIMOM o zaposlovanju invalidov
Posvet SIMOM o zaposlovanju invalidov

Trenutno aktivno sodelujeta pri organizaciji Dneva mobilnosti invalidov, ki bo potekal 18. septembra 2019, na več mestih v Mariboru. Z načrtovanimi aktivnostmi želijo invalidske organizacije v Mariboru opozoriti na težave, s katerimi se soočajo osebe z invalidnostjo pri gibanju po mestu in da so tudi oni aktivni v družbenem življenju. Podroben program najdete tukaj.

Podrobnejše informacije o Svetu invalidov MOM najdete tukaj.