Na Društvu študentov invalidov Slovenije si prizadevamo za izboljšanje odnosa do oseb z invalidnostjo tudi z ozaveščanjem javnosti. Ljudje si najbolj zapomnimo, kar se naučimo na podlagi lastnih izkušenj. Tako se tudi najlaže vživimo v situacijo drugega. Zato smo oblikovali izkustvene delavnice, s katerimi približamo svet posebnih potreb udeležencem delavnic.

Delavnice so oblikovane tako, da lahko udeleženci s pomočjo različnih pripomočkov izkusijo kako funkcionirajo slepi, slabovidni, gluhi in gibalno ovirani. Bolje se zavedajo, kakšno je življenje s pomanjkanjem ali slabšim delovanjem katerega od organov oziroma čutov.

Namenjene so zelo širokemu krogu ljudi, tako odraslim kot otrokom. Izvajali smo jih že za zaposlene na upravnih enotah in občinah po Sloveniji ter ministrstvih, za zaposlene in šolarje v osnovnih in srednjih šolah, visokošolske zavode, nevladne organizacije, gospodarske družbe (npr. Lek) itd. Z delavnicami vsako leto sodelujemo tudi na festivalih kot so ArtKamp v okviru Festivala Lent, Festival prostovoljstva ipd.

Če želite, da delavnice izvajamo tudi pri vas in za vas, se lahko obrnete na naša sodelavca Miha Kosija na miha@dsis-drustvo.si ali na 031 268 458 (področje osrednje, primorske, gorenjske, jugovzodne Slovenije) in Natašo Mauko Zimšek (področje savinjske, posavske, koroške, podravske, pomurske Slovenije) na natasa@dsis-drustvo.si ali na 031 564 349.