• članstvo v društvu je brezplačno, tako kot tudi vse storitve, ki so na voljo članom
 • brezplačni prevozi s kombijem od doma do fakultete in po ostalih opravkih (npr. na obštudijske dejavnosti, vsakodnevne opravke ipd.)
 • smo izvajalci osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci
 • svetovanje in pomoč pri urejanju posebnega statusa v vpisnem postopku in na fakulteti po vpisu, štipendije, bivanja v času študija, subvencionirane prehrane ipd.
 • imamo kar nekaj praktičnih izkušenj o podpori pri študiju, ki vam lahko olajšajo in izboljšajo študij
 • prilagoditev zapiskov in študijskih gradiv vašim potrebam (npr. povečan tisk, elektronska oblika ipd.)
 • druženje z vrstniki, ki se prav tako soočajo s posebnimi potrebami
 • vključeni smo v sistem prostovoljstva, tako da vam lahko priskrbimo prostovoljca za druženje ali pomoč
 • organiziramo različne oblike druženja in neformalnega učenja (npr. druženja članov, delavnice, piknik ipd.)
 • pomagamo vam pri pridobivanju sredstev (donacij) za nakup pripomočkov, ki jih potrebujete in niso kriti iz zdravstvenega zavarovanja
 • pridobivanje mednarodnih izkušenj preko mednarodnih mladinskih izmenjav in Evropske solidarnostne enote
 • članstvo še dve leti po zaključku študija.

Član postanete tako, da izpolnite Pristopno izjavo DŠIS in jo skupaj s potrdilom o vpisu, ki ga prejmete na svoji fakulteti, pošljete na info@dsis-drustvo.si ali po pošti na Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana oziroma Koroška cesta 53d, 2000 Maribor. Lahko se tudi osebno oglasite v naših pisarnah, kjer se pogovorimo, kakšno podporo želite od društva in kaj vam lahko ponudimo. Za dodatne informacije lahko kontaktirate tudi Miha Kosija (Ljubljana) na miha@dsis-drustvo.si ali na 01 565 33 52 ali Natašo Mauko Zimšek (Maribor) na natasa@dsis-drustvo.si ali na 0590 432 45.