Univerza v Ljubljani

Povsem dostopne za gibalno ovirane so:

 • Fakulteta za družbene vede,
 • Fakulteta za strojništvo,
 • Pedagoška fakulteta,
 • Pravna fakulteta,
 • Fakulteta za socialno delo,
 • Fakulteta za upravo,
 • Filozofska fakulteta,
 • Fakulteta za elektrotehniko,
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko.

Univerza v Mariboru

Za gibalno ovirane so povsem dostopne:

 • Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Pedagoška fakulteta,
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
 • Fakulteta za zdravstvene vede,
 • Medicinska fakulteta,
 • Fakulteta za organizacijske vede,
 • Fakulteta za logistiko,
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (nedostopne so medetaže v stavbi G2, kjer se nahajajo kabineti nekaterih profesorjev).