Društvo organizira tudi različne tečaje, delavnice in seminarje. Pri izvedbi nekaterih izobraževalnih aktivnosti se povezujemo tudi z drugimi organizacijami (UL,UM, ŠOU LJ, ŠOU MB). V preteklosti so bili dobro obiskani predvsem jezikovni tečaji in tečaji računalništva.