Društvo študentov invalidov Slovenije že vrsto let sodeluje v različnih evropskih programih z namenom povezovanja s sorodnimi organizacijami in izmenjavo dobrih praks. Hkrati so evropski mladinski projekti priložnost za mlade, da pridobite nove izkušnje in uporabne veščine na področju komuniciranja, samoorganiziranja, mreženja, dela z različnimi ciljnimi skupinami… Pri tem spoznate različne kulture in se naučite sprejemati drugačnost. Programi Evropske unije povečajo posebno pozornost mladim z manj priložnostmi, med katere spadajo tudi invalidi oziroma osebe s posebnimi potrebami.

Mednarodne mladinske izmenjave

Preko društva se lahko udeležite in tudi prispevate k organizaciji mladinskih izmenjav o temah, ki vas zanimajo in bi jih radi raziskovali z mladimi iz različnih delov Evrope. Če bi vas zanimala udeležba na mednarodni izmenjavi, lahko kontaktirate Alenko Gajšt na alenka@dsis-drustvo.si ali 0590 432 45.

Pridobivanje praktičnih izkušenj preko Evropske solidarnostne enote

Na društvu vam prav tako pomagamo pri iskanju možnosti prostovoljnega dela, krajših plačanih pripravništev in usposabljanj znotraj EU, ki so omogočene v okviru Evropske solidarnostne enote (ESE). Če bi vas zanimalo pridobivanje izkušenj preko programa ESE, se obrnite na Alenko Gajšt na alenka@dsis-drustvo.si ali 0590 432 45.

Samo Dolanc je našim članom predstavil prostovoljno delo, ki ga je opravljal v Nemčiji