Zanimajo nas vaše izkušnje povezane z zaposlovanjem

5. november, 2020

Na društvu smo pripravili štiri vprašalnike iz štirih različnih področij življenja, da bi izvedeli kakšne izkušnje imate in kako vam lahko pomagamo na posameznih področjih.

Tokrat nas zanima področje zaposlovanja, ali ste ob študiju pridobili tudi kakšne delovne izkušnje, koliko poznate različne možnosti, ki pripomorejo k uspešnejemu iskanju zaposlitve za mlade ipd.

Izpolnjen vprašalnik na temo zaposlovanja pošljite na info@dsis-drustvo.si.

Če še niste izpolnili vprašalnika, ki se nanaša na študij, ga tudi še lahko in ga prav tako pošljete na info@dsis-drustvo.si.

Več odgovorov kot dobimo, bolje vam bomo lahko pomagali, zato veselo na delo.