Od leta 2009 na Mestni občini Maribor deluje Svet invalidov, ki je posvetovalno telo župana. Ustanovljeno je bilo z namenom, da se okrepi sodelovanje invalidskih društev z različnimi mestnimi institucijami in službami.

Posvet Sveta invalidov o dostopnosti knjižnic
Posvet SIMOM o dostopnosti knjižnic (foto: dgnp)

V okviru Sveta invalidov MOM deluje tudi devet delovnih skupin. Naši strokovni sodelavki sodelujeta v štirih od teh. Alenka Gajšt je predsednica Delovne skupine za dostopnost in predsednica Delovne skupine za kulturo. Nataša Mauko Zimšek je predsednica Delovne skupine za zaposlovanje in socialno varnost ter Delovne skupine za področje zakonodaje, pravic in položaja invalidov v družbi.

V okviru delovnih skupin si z različnimi aktivnostmi prizadevata za izboljšanje položaja oseb z invalidnostjo v Mestni občini Maribor.

Posvet SIMOM o zaposlovanju invalidov
Posvet SIMOM o zaposlovanju invalidov

Podrobnejše informacije o Svetu invalidov MOM najdete tukaj.