Organi DŠIS

Društvo ima štiri organe: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.

Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva in voli druge organe društva. Njemu so odgovorni vsi organi in člani društva.

Upravni odbor je izvršni organ društva in vodi društvo, sprejema pomembne sklepe, obravnava poročila, načrte in druge dokumente društva ter sprejema pravilnike in druge akte društva. Zaseda vsaki drugi mesec oziroma po potrebi.

Člani upravnega odbora:

 • Amir Alibabič (predsednik društva) – predstavlja in zastopa DŠIS
 • Anja Uršič
 • Maša Pupaher
 • Ajda Cimperman
 • Maja Munih.

Če imate predloge ali vprašanja za predsednika društva, se lahko obrnete nanj na a.alibabic@gmail.com.

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in vrši stalen nadzor nad finančnim poslovanjem društva ter nad izvajanjem posebnih socialnih programov.

Disciplinska komisija ugotavlja krštve članov društva, članov organov in od upravnega odbora imenovanih predstavnikov, vodi disciplinske postopke in izreka kazni po Disciplinskem pravilniku.

Strokovna služba DŠIS

Za izvajanje programov društva skrbi sedem strokovnih sodelavcev:

 • Midhet Huskič midhet@dsis-drustvo.si – sekretar DŠIS in vodja strokovne službe, področje IKT
 • Nina Knaus nina@dsis-drustvo.si – področje financ, koordinacija projektov in obštudijske dejavnosti
 • Miha Kosi miha@dsis-drustvo.si – področje svetovanja študentom in splošna vprašanja ter koordinacija projektov
 • Marta Verban marta@dsis-drustvo.si – področje prevozov in osebne asistence
 • Mojca Škrbec mojca@dsis-drustvo.si – področje osebne asistence
 • Alenka Gajšt alenka@dsis-drustvo.si – področje koordinacije projektov, mednarodno sodelovanje, neformalno učenje in svetovanje študentom glede podpore
 • Nataša Mauko Zimšek natasa@dsis-drustvo.si – svetovanje glede pravic in podpore študentov, koordinacija projektov in obštudijske dejavnosti