Vabilo na usposabljanje spremljevalcev slepih in slabovidnih

9. junij, 2022

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije lepo vabi na usposabljanje za spremljevalce slepih in slabovidnih oseb.

Slepi in slabovidni so med nami, čeprav pogosto pozabljamo nanje. Le 100 let nazaj ni bilo beračenje slepih nič nenavadnega. Od takrat se je mnogo spremenilo. Danes so slepi in slabovidni izobraženi in delujejo na najrazličnejših področjih. Pri tem je nekaterim v pomoč tudi osebna asistenca, ki se je začela izvajati v letu 2019. Mnogi slepi in slabovidni pa si ne želijo in ne potrebujejo pomoči v tolikšnem obsegu kot ga predvideva Zakon o osebni asistenci.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju Zveza) izvaja program socialnega varstva z naslovom »Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih«.

S programom omogočamo slepim in slabovidnim večjo samostojnost ter neodvisnost pri življenju in delu, enakopravnejše vključevanje v družbeno okolje ter sodelujemo pri preprečevanju njihove socialne izključenosti.

Slepi in močno slabovidni se morajo poti, ki jih uporabljajo naučiti. Tudi na znanih poteh imajo pogosto težave zaradi nepričakovanih ovir. Problem predstavljajo tudi nekatera osnovna opravila kot je npr. samostojen nakup hrane ali obleke, sprehodi in podobno. S pomočjo izkušenih spremljevalcev laže in bolj neodvisno urejajo vsakodnevne opravke, se udeležujejo različnih izobraževanj, dogodkov, so športno aktivni in imajo nasploh pestrejše družabno življenje.

V okviru programa deluje vsak delovni dan med 9. in 13. uro na sedežu Zveze klicni center, kamor uporabniki sporočajo svoje potrebe po spremstvu, koordinator pa jih poveže z usposobljenim spremljevalcem. Poleg organiziranja, koordiniranja in izvajanja spremstva v okviru programa potekajo tudi usposabljanja za spremljevalce, strokovne delavce ter različne organizacije, supervizijska srečanja in srečanja uporabnikov ter izvajalcev v različnih krajih po Sloveniji.

V programu omogočamo, da slepi in slabovidni dobijo spremstvo po vsej državi, zato si prizadevamo za čim boljšo pokritost spremljevalcev po vseh regijah.

Na območju Podravske regije zaznavamo primanjkljaj spremljevalcev, zato bomo v torek, 21. 6. 2022 v sodelovanju z Mestno občino Maribor organizirali usposabljanje za nove spremljevalce. Usposabljanje bo potekalo od 9:30 do 13:00 ure v prostorih Mestne občine Maribor (dvorana generala Rudolfa Maistra v 2. nadstropju, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor).

Na usposabljanju se kandidatom predstavi program »Mreža spremljevalcev«, vlogo spremljevalca, definicije slepote in slabovidnosti, prilagoditve in tehnični pripomočki za vsakdanje življenje in delo slepih in slabovidnih, tehnike spremljanja s praktičnim preizkusom ter odnos med uporabnikom in spremljevalcem v luči Etičnega kodeksa v socialnem varstvu. S predstavitvijo slepote in slabovidnosti videči premagujejo morebitne predsodke in se naučijo, kako lahko slepim in slabovidnim pomagajo.

Program usposabljanja si lahko ogledate s klikom na Program usposabljanja za slepe in slabovidne v Mariboru.

Udeleženci po opravljenem usposabljanju prejmejo potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca in so povabljeni, da se pridružijo »Mreži spremljevalcev«

Poskrbljeno bo za pijačo in prigrizke.

Za prijavo in več informacij pokličite na telefonsko številko 01 4700 244 ali pišite na naslov: klicni.center@zveza-slepih.si.

Prijave sprejemamo do četrtka, 16. 6. 2022 (minimalno število prijavljenih za izvedbo usposabljanja je 10 oseb).

Lepo vabljeni!