V projektu Youth Urban Action smo skupaj s partnerji pripravili priročnik za uspešnejše vključevanje mladih invalidov v mednarodne aktivnosti

14. april, 2023

Erasmus+ projekt Youth Urban Action se zaključuje. V dveh usposabljanjih za mlade in mladinske delavce smo ustvarili uspešno sodelovanje s partnerskimi organizacijami, ki si pri svojih aktivnostih prizadevamo za vključevanje mladih s posebnimi potrebami v evropske projekte. 

Poleg videa ulične urbane akcije, ki je bila izvedena septembra 2023 v Barceloni, bi vam tokrat radi predstavili še priročnik “Best practices for social inclusion – Guidebook for youth workers working for social inclusion in urban spaces through non-formal education”.
V priročniku boste najprej našli informacije o projektu nato pa so obravnavane posamezne teme in sicer socialno vključevanje, pomen vključujočega jezika, neformalno učenje kot orodje za doseganje socialnega vključevanja, pomen urbanih okolij za socialno vključevanje in izobraževanje mladih s pomočjo inoviranja v urbanih okoljih. V priročniku so zbrani tudi primeri socialnega vključevanja mladih s posebnimi potrebami, ki smo jih prispevale partnerske organizacije iz Bolgarije, Italije, Litve, Španije in Slovenije. Zadnji del priročnika se osredotoča na opis Makeathona, ki je potekal v Sloveniji in opis izvedene Urbane akcije v Barceloni s poudarkom na vključevanju mladih z invalidnostjo. 

Projekt Youth Urban Action je mladinskim delavcem in mladim z in brez invalidnost ponudil možnost, da raziskujejo svoj položaj v družbi, svoje videnje sebe in drugih v medsebojnih odnosih in osvetlijo položaj invalidov in ostalih ljudi v prizadevanjih za bolj strpno in vključujočo družbo. Upamo, da se v prihodnosti tudi vi odločite za sodelovanje v tovrstnih projektih in pridobite dragocene mednarodne in medkulturne izkušnje, navežete nova prijateljstva in izboljšate svojo komunikacijo v tujem jeziku.