Udeležili smo se usposabljanja za prostovoljstvo

8. julij, 2020

V ponedeljek in torek je v Velenju potekal drugi del Intenzivnega izobraževanja za mentorje, koordinatorje in organizatorje prostovoljstva, ki ga je pripravila Slovenska filantropija. Udeležili sta se ga sodelavki Nina Knaus in Alenka Gajšt.

Slika prikazuje različni material s katerimi so delali na usposabljanju (plakati na katere so pisali in različne naloge, ki so jih opravljali)

Udeleženci so na kratko ponovili teme iz prvega dela izobraževanja, ki je bilo marca in prejeli odgovore na vprašanja in dileme, ki so se pojavile v vmesnem času. Nato so izobraževanje nadaljevali s praktičnimi primeri komunikacije med mentorji, prostovoljci in uporabniki in pa z vajami razreševanja konfliktov, do katerih lahko pride pri opravljanju dela.

Plakat na katerem so napisane kompetence, znanja in spretnosti, ki jih organizacije pričakujejo od mentorjev

Prvi dan so zaključili s predstavitvijo dveh primerov izboljšav na področju prostovoljstva in s predstavitvami nadaljevali večino drugega dne, saj so vse sodelujoče organizacije pripravile načrte izboljšav na področju prostovoljstva, ki jih bodo na podlagi izobraževanja uvedle v svoje organizacije.