Udeležili smo se spletnega izobraževanja "Kdo pravi, da se ne da?"

14. julij, 2020

V ponedeljek, 17. julija 2020, se je sodelavka DŠIS, Nataša Mauko Zimšek, udeležila spletnega izobraževanja o fundraisingu “Kdo pravi, da se ne da?”

Izvajalka izobraževanja Livija Rojc Štremfelj je predstavila tri primere dobrih praks izvedbe neprofitnih projektov z malimi proračuni.

Projekte so izvajali prostovoljci, a profesionalci, za projekte niso imeli državnih sredstev, delovali pa so na področju kulture, izobraževanja in mladinskega dela. Skozi leta so postajali vedno spretnejši pri pridobivanju sredstev. Pridobivali so jih iz različnih virov, tako od občin kot preko sponzorskih sredstev in donacij. Predstavila nam je tudi načela, ki se jih moramo držati pri zbiranju sredstev in kakšna mora biti oseba, ki se ukvarja s fundraisingom.