Sodelovali smo za usposabljanju Uspešno nagovarjanje podjetij

21. oktober, 2020

Sodelavka, Alenka Gajšt, se je v oktobru udeležila spletnega usposabljanja z naslovom Uspešno nagovarjanje podjetij, na katerem so udeleženci spoznavali področje zbiranja donacij od podjetij. Šlo je za sklop petih zaporednih predavaj, ki so vključevala tudi nekaj skupinskega dela med samimi udeleženci. Usposabljanje je vodila Veronika Vodlan iz CNVOS.

Udeleženci so se seznanili s priporočili kako navezati stike s podjetji, kje in kako začeti, dobili namige kako predstaviti svoje delo oz. zgodbe svojih članov ali uporabnikov, da bi ljudje na drugi strani razumeli zakaj so stvari, ki jih počnejo nevladne organizacije pomembne in jih želeli tudi podpreti ali v njih sodelovati. Predstavljeni so bili tudi uspešni primeri akcij in kampanj, ki so bile podprte z donacijami.

Seminar je bil hkrati priložnost za spoznavanje drugih NVO iz različnih področij in za navezovanje stikov.

Vabimo vas, da se obrnete na nas za pomoč pri zbiranju sredstev za pripomočke oz. druge stvari, ki jih potrebujete, pa jih sami ne zmorete pokriti in vam predstavljajo prevelik strošek.