Sodelovali smo na posvetu o duševnem zdravju mladih in mladinskih organizacijah

9. oktober, 2020

V četrtek, 8. oktobra 2020, sta sodelavki Nina Knaus in Nataša Mauko Zimšek sodelovali na posvetu “Duševno zdravje mladih in vloga mladinskih organizacij.

Posvet je organiziral Mladinski svet Slovenije, vodili pa sta ga Nina Debevec in Kristina Kosmač. Na posvetu so sodelovale nevladne organizacije iz različnih področij in z različnimi stopnjami znanj na področju duševnega zdravja.

Udeleženci so delali v šestih skupinah in tako razpravljali o duševnih težavah mladih na različnih področjih kot so izobraževanje, delovno okolje, sodelovanje različnih sektorjev in kako lahko nevladne organizacije pomagajo mladim pri spopadanju s težavami.

Bojan Dekleva iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani nam je predstavil, kaj so ugotovili v raziskavi o dostopnosti pomoči za mlade v duševnih stiskah. Jerneja Munc iz Mladih zmajev pa je predstavila njihov pilotni projekt v okviru katerega nudijo mobilno psihosocialno svetovanje mladinskim delavcem.

Organizatorji bodo na podlagi ugotovitev iz posveta pripravili predloge za izboljšanje področja duševnega zdravja za mlade.