“Berem, da se zberem” je obštudijska dejavnost, ki jo izvajamo v Mariboru od študijskega leta 2019/20. Z njo želimo študente spodbuditi k branju in tudi k reševanju osebnih težav preko branja knjig.

V študijskem letu 2019/20 smo prebirali avtobiografije oziroma biografije oseb, ki živijo s posebnimi potrebami. Skozi njihove zgodbe smo spoznavali, kako se oni spopadajo s posebnimi potrebami in težavami, ki jih imajo in tako dobili spodbudo za izboljšanje in obogatenje svojega lastnega življenja.

V študijskem letu 2020/21 smo preko prebranih knjig potovali v različne države in mesta, ob tem pa spoznavali, ne le različne kulture, ampak tudi sami sebe.

V študijskem letu 2021/22 smo skozi knjige spoznavali medosebne odnose, ki so včasih zapleteni, mnogokrat pa nam podpora bližnjih in prijateljev pomaga v težjih življenjskih trenutkih.

V študijskem letu 2022/23 smo brali knjige na temo različnih odvisnosti.

V študijskem letu 2023/24 beremo knjige, ki obravnavajo različne težke življenjske situacije, a prinašajo pozitivno sporočilo o človeški solidarnosti in dobroti.

Srečanja se odvijajo vsak drugi mesec, v septembru, novembru, januarju, marcu in maju.

Gre za sproščena in prijetna pogovorna srečanja.

Če bi se nam želeli pridružiti pri branju in hkrati spoznati kaj novega o sebi, kontaktirajte Natašo Mauko Zimšek na natasa@dsis-drustvo.si ali na 0590 432 45.