Možnost zaposlitve v EU institucijah za diplomante prava

31. julij, 2020

Evropska unija išče nadarjene diplomante in diplomantke prava za opravljanje najrazličnejših nalog na področju pravnega oblikovanja politik, raziskav in sodelovanja na mednarodnih forumih.

V institucijah EU boste pravno svetovali, zagotavljali zakonitost in kakovost priprave pravnih aktov, opravljali obsežne pravne raziskave in analize ter zastopali institucijo v sodnih postopkih pred sodiščem EU.

Imeti morate državljanstvo države članice EU in znati vsaj dva uradna jezika EU vsaj na stopnji C1. Imeti morate raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju prava ali dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v državi članici EU.

Prijavite se lahko od 30. julija do napozneje 15. septembra 2020 do 12. ure (opoldne) po bruseljkem času.

Več podrobnosti si lahko preberete tukaj.