Vabljeni k izpolnjevanju ankete o izkušnjah iskanja psihološke pomoči

15. junij, 2022

Na nas se je obrnila interdisciplinarna skupina študentov magistrskega in dodiplomskega študija Univerze v Ljubljani, ki gradi projekt o naslavljanju problematike dostopnosti pomoči na področju duševnega zdravja.

Ustvarjajo informativno in podporno vez med ponudniki in iskalci pomoči. Ta bi trenutnim in bodočim uporabnikom psihoterapetskih ali svetovalnih storitev omogočila, da hitreje pridejo do ustrezne pomoči in bi tako posledično izgubili manj energije za iskanje primernega ponudnika.

Zanima jih, česa v slovenskem prostoru manja, kakšna je vaša izkušnja in kakšno obliko pomoči bi si želeli. V ta namen so pripravili vprašalnik o izkušnjah iskanja pomoči na področju duševnega zdravja.
Namenjen je vsem starostim, saj želijo pokriti čim večjo populacijo. S projektom namreč želijo tudi ozaveščati o pomenu duševnega zdravja in ga destigmatirati.

Vabljeni k izpolnjevanju ankete.