Gradivo na temo duševnega zdravja in študija, v katerem boste našli veliko uporabnih informacij, ki vam bodo v pomoč pri delu s študenti.

Dokument o študentih z aspergerjevim sindromom za visokošolske učitelje.

Rezultati dveh spletnih anket o vključenosti študentov s posebnimi potrebami v visokošolske študijske programe z dodatkom komentarjev študentov in zaposlenih v visokem šolstvu:

Dokument partnerjev AHEAD iz Irske z analizo in primeri dobrih praks pri praktičnih usposabljanjih za študente s posebnimi potrebami Students with disabilites on placement.

Dokument v angleškem jeziku na temo študija na daljavo in študentih s posebnimi potrebami, ki je nastal v okviru mednarodne mreže LINK We can never go back.

Starejši, a koristen dokument s priporočili za prilagoditev študijskega procesa študentom s posebnimi potrebami Prijazen študij.