Movit je pripravil priporočila za vključevanje mladih z manj priložnostmi v evropske projekte

25. november, 2021

MOVIT je izdal priročnik s priporočili za izvajanje projektov, ki omogočajo enakopravnejše vključevanje mladih iz različnih skupin in okolij, ki se zaradi svoje invalidnosti, spolne ali verske usmerjenosti, socialnega položaja in drugih okoliščin velikokrat znajdejo pred ovirami, ki jim preprečujejo ali otežujejo sodelovanje v evropskih projektih.

Pri pripravi vsebine priročnika sta sodelovali tudi naši sodelavki in naši bivši članici.

Upamo, da bo v pomoč vsem, ki si želite, da bi bili vaši projekti odprti za vse.