Karierne svetovalce na UL smo izobraževali o gibalni oviranosti

17. januar, 2023

Včeraj smo za karierne svetovalce Univerze v Ljubljani izvedli delavnico o gibalno oviranih študentih in podpori pri študiju.

Predstavili smo različne oblike gibalne oviranosti in kako lahko to vpliva na opravljanje študijskih obveznosti. Predstavili smo tudi najpogostejše prilagoditve pri predavanjih, vajah, preverjanju in ocenjevanju znanja ter praktičnem usposabljanju. Udeleženci so na podlagi treh primerov gibalno oviranih študentov sami predlagali prilagoditve in tako svoje znanje tudi praktično uporabili.

Prav tako smo jih seznanili s predpisi na področju grajene in komunikacijske dostopnosti, predstavili primere gradenj brez ovir in opozorili tudi na nekaj primerov, kako lahko dostopne poti postanejo nedostopne, če ljudje nismo dovolj osveščeni in na to pot postavimo ovire, brez da bi se tega zavedali.

Delavnica je potekala v zelo prijetnem in produktivnem vzdušju, zato se že veselimo nadaljnjega sodelovanja.