Zanima nas mnenje zaposlenih v visokem šolstvu o hibridnem študiju

15. december, 2021

Konec preteklega študijskega leta smo v okviru Društva študentov invalidov Slovenije izvedli anketo med študenti s statusom posebnih potreb o njihovih izkušnjami s študijem v času epidemije ter željami za prihodnost. V kratkem povzetku ankete si lahko ogledate želje oziroma predloge študentov glede organizacije študija v prihodnosti.

Glede na to, da je nenavadno veliko študentov izkazalo naklonjenost študiju na daljavo v smislu učinkovitosti tako organiziranega študija z vidika uresničevanja ustreznih prilagoditev, ki so za posameznike ključne za uspešen študij, vas vabimo k razmisleku o možnosti kombinacije študija na daljavo in na fakulteti oz. uresničevanja tako imenovanega hibridnega študija.

Prosimo vas, da s klikom na Hibriden študij – študij prihodnosti? odgovorite na 5 vprašanj in izrazite svoj pogled na obravnavano področje.