Za zaposlene Univerze v Mariboru smo izvedli delavnico o poučevanju študentov s posebnimi potrebami z metodo obrnjenega učenja

6. junij, 2024

Včeraj smo za zaposlene na Univerzi v Mariboru izvedli delavnico o poučevanju študentov s posebnimi potrebami z uporabo obrnjenega učenja.

Ta pedagoški pristop je koristen tudi za študente s posebnimi potrebami, saj jim samostojno delo doma omogoča, da predelajo in usvojijo snov v skladu s svojim tempom. Pri načrtovanju in izvajanju pristopa je pomembno upoštevati potrebe in prilagoditve pri izbiri in pripravi dostopnih gradiv, nalog in aktivnosti in k načrtovanju aktivnosti v posameznih fazah obrnjenega učenja pristopiti inkluzivno.

Vsa pohvala udeležencem, ki se, kljub temu, da nekateri med svojimi študenti še nimajo študentov s posebnimi potrebami, izobražujejo in trudijo omogočati enake in kakovostne pogoje študija za vse študente.