Z vami delimo rezultate ankete DŠIS o vključenosti študentov s posebnimi potrebami v študijske programe visokošolskih institucij

18. januar, 2023

V začetku decembra 2022 smo zaposlene v visokošolskih institucijah in študente s posebnimi potrebami povabili k sodelovanju v spletni anketi z naslovom “Vključenost študentov s posebnimi potrebami v študijske programe visokošolskih institucij”. Na naše vabilo se je odzvalo 191 visokošolskih učiteljev in 75 študentov s statusom posebnih potreb.
V Društvu študentov invalidov Slovenije smo opravili analizo izpolnjenih anketnih vprašalnikov in pripravili poročilo v dveh oblikah:

  1. Dokument Rezultati ankete Vključenost ŠPP (29 strani)
    Vsebuje podrobno statistično in vsebinsko poročilo o rezultatih obeh vprašalnikov, ki smo ju posredovali v izpolnjevanje, prvega visokošolskim učiteljem in drugega študentom s posebnimi potrebami.
  2. Dokument Rezultati ankete Vključenost ŠPP_Dodatek (7 strani)
    Vsebuje krajši pregled vsebinskih poudarkov v izpolnjenih vprašalnikih s komentarji učiteljev in študentov.

Najlepša hvala vsem, ki ste se odzvali na naše vabilo in podali svoje mnenje. Prav vsa mnenja, ki ste jih zapisali, cenimo in so zelo dobrodošla. So zelo pomembna pri prihodnjem urejanju obravnavanega področja.

V okviru Društva študentov invalidov Slovenije si bomo prizadevali, da vas čim bolj podpremo pri delu in vam pomagamo ustvariti dobre študijske pogoje za študente s posebnimi potrebami.