Vabljeni na dogodka Kariernega centra UM na temo kariernega razvoja študentov in diplomantov UM

7. junij, 2023

Karierni center Univerze v Mariboru v sredo, 14. 6. 2023, v okviru projekta Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov organizira dogodek v podporo posebnim skupinam študentov.

Prvi del dogodka, z naslovom Kako poskrbeti zase in za svojo kariero?, bo potekal od 14.45 do 15.30, na daljavo v okolju MS Teams, predavanje pa bo možno spremljati tudi na Univerzi v Mariboru (Dvorana Borisa Podrecce, Slomškov trg 15). Vabljeni študenti, strokovnimi delavci in vsi zaposleni UM ter svetovalni delavci srednjih šol, podporne institucije in drugi zainteresirani.

Drugi del dogodka, z naslovom Drugačnost bogati, bo potekal od 16.00 do 17.30, v živo na Univerzi v Mariboru (Dvorana Borisa Podrecce, Slomškov trg 15). Vabljeni študenti, diplomanti in dijaki ter drugi zainteresirani.

Prvi del dogodka, v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije – oddelek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, je namenjen informiranju študentov in širše javnosti o aktualnih vzpodbudah, ki so na voljo za zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje. Predstavili bodo status invalida iskalca zaposlitve oz. zaposlenega po ZZRZI ter obveznosti zaposlovanja in vrste vzpodbud.

V drugem delu dogodka bo potekala okrogla miza, namenjena predvsem študentov in diplomantov z namenom izmenjave izkušenj ob prehodu posebnih skupin študentov na trg dela. Študenti bodo diplomantom in študentom z izkušnjami lahko postavljali vprašanja glede vstopa na trg dela, iskanja zaposlitve in izkušnje v času zaposlitve. Potekala pa bo tudi diskusija o enakopravnosti in podpori posebnim skupinam študentov.

Namen dogodka je izmenjava mnenj, izkušenj in dobrih praks posebnih skupin študentov ob prehodu na trg dela. Lepo vabljeni, da se pridružite v prvem ali drugem delu, lahko pa tudi na celotnem dogodku.

Program najdete na povezavi v PDF dokumentu.

Prosijo, da se prijavite na tej povezavi, prijave so obvezne.