Vabljeni k izpolnjevanju ankete o vklučevanju oseb s posebnimi potrebami na trg dela v Sloveniji

28. julij, 2022

Na nas se je obrnila študetna Fakutete za upravo Anamarija Virant, ki pripravlja diplomsko delo z naslovom “Vljučevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela v Sloveniji”. V sklopu piprave diplomskega dela je pripravi anketo, s katero želi pridobiti boljši vpogled v trenutno stanje zaposlenosti oseb s posebnimi potrebami in ugotoviti, ali so se okoliščine vključenosti oseb s posebnimi potrebami na trg dela v zadnjih letih izboljšale.

Prosi, če lahko izpolnite anketo tisti, ki ste zaposleni oziroma v fazi zaposlitve in tudi tisti, ki zaradi svojih posebnih potreb niste zaposleni oz. ste že upokojeni (dijaki, študentje, iskalci zaposlitve, nezaposleni, upokojeni).

Rezultati bodo anonimni in uporabljeni izključno za namen diplomskega dela.

Do ankete dostopate s klikom na Anketo o vljučevanju oseb s posebnimi potrebami na trg dela.

V primeru dodatnih vprašanj vam je na voljo na mailu virant.anamarija99@gmail.com.

Vabljeni k izpolnjevanju ankete!