Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika o samozagovorništvu za študente s posebnimi potrebami

11. oktober, 2021

Na naše društvo se je obrnila študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti UL, ki je pripravila vprašalnik o samozagovorništvu za študente s posebnimi potrebami.

V sklopu magistrskega dela izvaja raziskavo o izzivih, s katerimi se soočate študenti s posebnimi potrebami pri svojem študiju, in kakšno vlogo ima samozagovorništvo pri iskanju podpore ter študijski uspešnosti.

Lepo prosimo, da izpolnite vprašalnik o samozagovorništvu. Predvideni čas izpolnjevanja je okoli 5 min. Že vnaprej najlepša hvala za pomoč.