V sredo smo se udeležili dveh dogodkov Kariernega centra UM

16. junij, 2023

V sredo, 14. junija 2023, smo se udeležili dogodkov “Kako poskrbeti zase in za svojo kariero?” in”Drugačnost bogati”.

Na prvem dogodku nam je gospa Aleksandra Kuhar z Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninske sklada Republike Slovenije predstavila Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Na drugem dogodku pa so svoje izkušnje v zvezi s študijem na Univerzi v Mariboru in zaposlovanjem delile študentke in diplomantke Univerze v Mariboru. Zelo iskreno in podrobno so predstavile svoje poti in izkušnje, zato je bila razprava zelo produktivna.