V Mariboru je potekal posvet o dostopnosti kulture "Kultura bogati vse ljudi"

17. december, 2019

Včeraj je v Mariboru potekal zanimiv posvet o dostopnosti kulture za vse ljudi, ne glede na njihove posebne potrebe in socialni status. Posvet je organizirala naša sodelavka v okviru Sveta invalidov Mestne občine Maribor.

V okviru posveta je predstavnica Občine Piran predstavila mednarodni projekt COME IN/VSTOPITE, v katerem so partnerji pripravili priročnik za delo z invalidi, prilagodili muzejsko zbirko, da je dostopnejša invalidom in uredili dostop do kulturnih objektov. Umetnostna Galerija Maribor je predstavila projekta Klik do slik in Iz naših zbirk: Ivan Kos, ki omogočata dostopnost informacij o Zbirki UGM ter delo z ranljivejšimi skupinami obiskovalcev. Racio je predstavil izkušnje in primere dobrih praks, v katerih so skozi reševanje problematike dostopnosti razvijali tudi možnost usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

V zadnjem delu je sledila diskusija udeležencev o zagotavljanju dostopnosti pri spomeniško zaščitenih stavbah, o zagotavljanju dostopnosti storitev in zbirk oz. razstav, o možnostih vključevanja invalidov v sooblikovanje dostopnosti kulturnih dobrin in o možnostih zaposlovanja invalidov na področju kulture.