Uspešno izvedene številne aktivnosti v okviru Dneva mobilnosti invalidov v Mariboru

22. september, 2022

V sredo, 21. septembra 2022, je v okviru tedna mobilnosti potekal Dan mobilnosti invalidov. Potekale so številne aktivnosti pri katerih je sodelovalo tudi naše društvo.

Pri stavbi Mestne občine Maribor smo zasedli nekaj parkirnih mest z namenom ozaveščanja o problematiki parkiranja uporabnikov parkirne karte za invalide.

Potekal je tudi sprehod po centru mesta in mestnem parku z namenom preverjanja dostopnosti mesta in parka za ljudi s posebnimi potrebami. Na Glavnem trgu pa so se predstavljala društva, ki združujejo invalide ali dolgotrajno bolne in delujejo na območju Mestne občine Maribor.