Udeležili smo se seminarja o varstvu osebnih podatkov

23. junij, 2020

V četrtek, 18. junija je v izobraževalnem centru Socialne zbornice v Ljubljani potekal seminar na temo varstva osebnih podatkov.

Predavateljica, sicer odvetnica Alja Fakin, je predstavila zakonodajo na tem področju. V ospredju je bila Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter njeno uresničevanje v praksi. Posebej so bile poudarjene obveznosti organizacij na področju zbiranja, shranjevanja ter posredovanja podatkov ter načini vodenja zbirk osebnih podatkov.

Ker gre za kompleksno področje in ker želimo čim kvalitetneje varovati podatke, s katerimi razpolagamo in delamo, smo se odločili za udeležbo na seminarju.