Udeležili smo se seminarja Juice Up Your Meetings 2

22. april, 2021

V torek, 21. 4. 2021, se je sodelavka Nataša Mauko Zimšek udeležila mednarodnega spletnega seminarja Juice Up Your Meetings 2.

Predavateljica Helena Habdija je podrobno predstavila kako popestriti spletne dogodke in pritegniti pozornost udeležencev. Predstavila je veliko praktičnih metod in spletnih orodij, s katerimi si lahko pomagamo pri izvedbi spletnih sestankov, seminarjev in delavnic.

Dogodek je organizirala Yeep Europe.