Udeležili smo se predstavitve o prilagoditvi delovnega mesta

7. april, 2023

Udeležili smo se spletnega dogodka »Prilagoditev delovnega mesta za invalide«, ki ga je organiziral Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Naprej so predstavili naloge Sklada na področju zaposlovanja invalidov in na kratko vse vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov ter portal SVZI.net, kjer lahko delodajalci spremljajo kvote in obveznosti plačila prispevka ipd.. Nato so podrobno predstavili prilagoditev delovnega mesta, ki omogoča, da so delovno okolje in sredstva za delo dostopna za vse delavce.