Udeležili smo se dogodka "Enable the cooperation disable the barriers"

21. december, 2020

Zavod ODTIZ je v petek, 18. decembra 2020, v okviru projekta Erasmus+ KA2 Capacity Building in the Field of Youth “Enable The Cooperation Disable The Barriers”, izvedel srečanje organizacij, ki se ukvarjamo s socialnim vključevanjem mladih. Na dogodku je sodelovalo 13 udeležencev iz osmih organizacij, tudi naše.

Izmenjali smo si izkušnje, pristope in ideje na področjih kot so:

  • dejavnosti, ki jih za mlade s posebnimi potrebami izvajajo naše organizacije,
  • kompetence, ki jih razvijajo mladi s sodelovanjem v teh dejavnostih,
  • dejavniki na področju predpisov in v okolju, ki podpirajo ali ovirajo učinkovito izvedbo dejavnosti,
  • spodbujanje in podpiranje mladih k večjemu udejstvovanju v dejavnostih, ki jih izvajamo,
  • ovire, ki mladim preprečujejo sodelovanje,
  • sodelovanje različnih deležnikov (odločevalci, nevladne organizacije, mladi) za uspešnejše in bolj kakovostno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v različne mladinske dejavnosti