Udeležili smo se 2-dnevnega posveta NSIOS-a

19. april, 2023

V Bohinju, v Eco Hotelu, je od 17. do 18. aprila potekal posvet Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije – NSIOS. Glavna tema posveta je bilo aktualno dogajanje na področju vseh napovedanih reform (asistenca, invalidske pokojnine, pravico do invalidnine, itd).

Pred sprejetjem Bohinjske dekleracije, ki narekuje delovanje NSIOS-a in njenih članic v reformnih časih, so se še predstavila vsa društva, ki so včlanjena v NSIOS. Predstavitve so bile izvedene z namenom, da se društva med seboj še bolj spoznajo in povežejo.

Posveta sta se udeležila sekretar društva Midhet Huskić in aktualni predsednik Amir Alibabić z asistentoma.