Študentje, izrazite svoje mnenje o hibridnem študiju

23. december, 2021

Konec preteklega študijskega leta smo v okviru Društva študentov invalidov Slovenije izvedli anketo med študenti s statusom posebnih potreb o vaših izkušnjah s študijem v času epidemije ter željami za prihodnost. Povzetki ankete so dostopni pod Povzetki ankete – študij na daljavo in študij prihodnosti.

Na podlagi rezultatov ankete ugotavljamo, da bi bil za marsikaterega študenta s posebnimi potrebami morda dobra rešitev hibriden študij, kot kombinacija študija na daljavo in študija na fakulteti.

Ker bi na društvu želeli s strani študentov pridobiti dodatno mnenje o priložnostih ali morda slabostih, ki jih prinaša hibriden študij, vas vabimo, da:

Vaše sodelovanje (preko vprašalnika oziroma na srečanju) je za nas izredno pomembno, saj naše delo temelji na potrebah študentov, zato so informacije, ki jih bomo prejeli s strani študentov ključne za naša nadaljnja prizadevanja pri podpori študentom pri študiju.

V kolikor bi se srečanja želeli udeležiti, pa sta datum in ura neustrezna, svoj interes za udeležbo javite na nina@dsis-drustvo.si.